De Milcobel geschiedenis

De Milcobel geschiedenis

Page

Cvba Milcobel is opgericht op 8 november 2004  en is gebaseerd op een fusie van de twee toen bestaande coöperaties  BZU melkaanvoer cvba en cvba Belgomilk.

Sinds 1 januari 2005 fungeert cvba  Milcobel als de koper van de melk voor de leden van deze twee coöperaties.  

Op 16 mei 2005 keurden de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen de fusie goed. Dit impliceert dat alle leden-melkveehouders van BZU melkaanvoer en Belgomilk lid zijn geworden van cvba Milcobel.

Onze Mission Statement
Één juni negentienhonderd en zes

De boerengilde “Helpt malkaar” te Langemark richt de samenwerkende maatschappij “Melkerij St. Paulus” op. De kernspreuk bij de oprichting luidde “Voor en door de Boeren” en het doel der maatschappij werd als volgt geformuleerd: “Eene melkerij te benuttigen, de melk, hare voortbrengsels te verkoopen en ook alle andere bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met eene melkerij kunnen verbonden zijn”.

Ga naar pagina
Ga naar pagina